بایگانی‌های استاندارد ایلام - راسان خبر
الزام اجرای طرح خالص فروشی در مراکز عرضه شیرینی ۲۵ تیر ۱۴۰۳
محمدی تاکید کرد؛

الزام اجرای طرح خالص فروشی در مراکز عرضه شیرینی

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از الزام قنادی ها و مراکز عرضه شیرینی استان به اجرای طرح خالص فروشی( کم کردن وزن جعبه از وزن شیرینی) خبر داد.

ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در توزیع نذورات ۱۷ تیر ۱۴۰۳
مدیرکل استاندارد ایلام خبر داد؛

ممنوعیت استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در توزیع نذورات

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام گفت: استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در توزیع نذورات ممنوع است.

افتتاح اولین آزمایشگاه صنعت ساختمان دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ در ایلام ۲۷ خرد ۱۴۰۳
مدیرکل استاندارد ایلام خبر داد؛

افتتاح اولین آزمایشگاه صنعت ساختمان دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ در ایلام

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از افتتاح اولین آزمایشگاه صنعت ساختمان دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ در استان خبر داد.

سومین اعتبار بین المللی سازمان ملی استاندارد کسب شد ۲۶ خرد ۱۴۰۳
محمدی خبر داد؛

سومین اعتبار بین المللی سازمان ملی استاندارد کسب شد

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از کسب سومین اعتبار بین المللی سازمان ملی استاندارد در کمتر از سه ماه خبر داد و گفت: این سازمان به سیستم بین المللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیک پیوست.

بین المللی شدن استانداردها، تاثیر مهمی در تجارت جهانی کالا و خدمات دارد ۲۲ خرد ۱۴۰۳
مدیرکل استاندارد ایلام؛

بین المللی شدن استانداردها، تاثیر مهمی در تجارت جهانی کالا و خدمات دارد

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام گفت: بین المللی شدن استانداردها، تاثیر مهمی در تجارت جهانی کالا و خدمات دارد

نظارت بر شهربازی های ایلام تشدید می شود ۱۸ خرد ۱۴۰۳
محمدی؛

نظارت بر شهربازی های ایلام تشدید می شود

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از تشدید نظارت بر شهربازی های ایلام با شروع فصل تابستان خبر داد.

صدور دو مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد در دره شهر ۰۶ خرد ۱۴۰۳
مدیرکل استاندارد ایلام خبر داد؛

صدور دو مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد در دره شهر

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از صدور دو فقره مجوز پروانه استاندارد اجباری برای دو محصول در شهرستان دره شهر خبر داد.

نامگذاری بلوار شهرک صنعتی شباب به نام “بلوار استاندارد “ ۱۵ ارد ۱۴۰۳
محمدی خبر داد؛

نامگذاری بلوار شهرک صنعتی شباب به نام “بلوار استاندارد “

راسان خبر/مدیرکل استاندارد ایلام از نامگذاری بلوار شهرک صنعتی شباب به “بلواراستاندارد” خبر داد