بایگانی‌های حوضه کرخه و مرزی غرب - راسان خبر
معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد میمه بازدید کرد ۳۰ ارد ۱۴۰۱
با هیات همراه؛

معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران از سد میمه بازدید کرد

ایلام_معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و رییس حوضه کرخه و مرزی غرب و هیات همراه از سد میمه بازدید کرد.