بایگانی‌های حکم استاندار - راسان خبر
منصوری، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام شد ۰۲ آبا ۱۴۰۱
طی حکمی؛

منصوری، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام شد

ایلام_استاندار ایلام در حکمی «خالق منصوری» را به عنوان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام منصوب کرد