بایگانی‌های حکم استخدام رسمی - راسان خبر
شرکت گاز استان ایلام در تبدیل وضعیت ایثارگران پیشرو است ۲۰ مرد ۱۴۰۱
سرپرست شرکت؛

شرکت گاز استان ایلام در تبدیل وضعیت ایثارگران پیشرو است

ایلام_سرپرست شرکت گاز ایلام گفت: در این مجموعه در قالب بند “د” و بند “و” در مجموع ۱۴۲ نفر در حال تبدیل وضعیت هستند.