بایگانی‌های حکم انتصاب - راسان خبر
امیدی، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان ایلام شد ۰۱ بهم ۱۴۰۲
طی حکمی؛

امیدی، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان ایلام شد

راسان خبر/ طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان، عباس امیدی سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایلام شد.

سلیمی، سرپرست جدید ابفای سرابله شد ۱۷ تیر ۱۴۰۲
طی حکمی؛

سلیمی، سرپرست جدید ابفای سرابله شد

راسان خبر/ با حکم مدیر عامل شرکت ابفا ایلام، ذوالفقار سلیمی به عنوان سرپرست جدید ابفای شهرستان سرابله منصوب شد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد ۳۰ فرو ۱۴۰۲
طی حکمی؛

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

راسان خبر/طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شهرام کارگر به عنوان سرپرست معاونت درمان این دانشگاه منصوب شد.

هاشمی، سرپرست امور آبفای دره شهر شد ۲۹ فرو ۱۴۰۲
طی حکمی؛

هاشمی، سرپرست امور آبفای دره شهر شد

راسان خبر/با حکم مدیرعامل شرکت آبفا ایلام، علی هاشمی بعنوان سرپرست امور آبفای دره شهر منصوب شد.

موسوی، سرپرست اداره دامپزشکی سیروان شد ۲۸ فرو ۱۴۰۲
طی حکمی؛

موسوی، سرپرست اداره دامپزشکی سیروان شد

راسان خبر/طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان، امین موسوی سرپرست این اداره در شهرستان سیروان شد.

شوهانی، سرپرست اداره امور پستی و سرویس های نوین پست ایلام شد ۲۸ فرو ۱۴۰۲
طی حکمی؛

شوهانی، سرپرست اداره امور پستی و سرویس های نوین پست ایلام شد

راسان خبر/طی حکمی از سوی مدیرکل پست ایلام، امیرحمزه شوهانی سرپرست اداره امور پستی و سرویس های نوین پُست استان شد.

عبدی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چرداول شد ۱۰ دی ۱۴۰۱
طی حکمی؛

عبدی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چرداول شد

ایلام_طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام، رحمت عبدی بعنوان سرپرست این اداره در شهرستان چرداول منصوب شد.

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان ایلام منصوب شد ۰۵ شهر ۱۴۰۱
طی احکامی؛

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان ایلام منصوب شد

ایلام_ طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان ایلام الهام جم‌زاده به سمت سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان ایلام منصوب شد.