بایگانی‌های حکم قضایی - راسان خبر
۲۵ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان چرداول رفع تصرف شد ۲۲ آذر ۱۴۰۰

۲۵ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان چرداول رفع تصرف شد

ایلام_مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از رفع تصرف ۲۵هزارمترمربع از اراضی ملی شهرستان چرداول(شهرآسمان آباد) با اجرای حکم قضایی خبر داد.