بایگانی‌های خاتمه اکسپندر - راسان خبر
رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام: اکسپندر” توسط دانشگاه آزاد واحد ایلام اجرا و خاتمه یافت ۲۲ شهر ۱۴۰۰

رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام: اکسپندر” توسط دانشگاه آزاد واحد ایلام اجرا و خاتمه یافت

ایلام_رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام از اتمام و خاتمه اکسپندر” توسط دانشگاه آزاد واحد ایلام خبر داد.