بایگانی‌های خاطره ها - راسان خبر
پاسداشت هزاران روز انسانیت… ۳۱ شهر ۱۴۰۰

پاسداشت هزاران روز انسانیت…

ایلام_آری! واژه ها حرف می زنند؛ سینه ی جمله ها سرشار از سخن و خاطره و ناگفته هاست.