بایگانی‌های خاموشی ادارات پرمصرف - راسان خبر
مصرف هوشمندانه برق راه پیشگیری از خاموشی ها است ۰۵ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام؛

مصرف هوشمندانه برق راه پیشگیری از خاموشی ها است

ایلام_مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام گفت: مدیریت هوشمندانه مصرف برق در تابستان امسال که مهمترین عامل اساسی و تاثیر گذار در اعمال مدیریت بار اضطراری خواهد بود الزامی است.