بایگانی‌های خاموشی برق - راسان خبر
خاموشی ها به دلیل کمبود تولید رخ می دهد! ۰۴ خرد ۱۴۰۰

خاموشی ها به دلیل کمبود تولید رخ می دهد!

ایلام_سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایلام گفت: قطع برق در حوزه تولید صورت می گیرد و ما توزیع کننده هستیم و خاموشی ها به دلیل کمبود تولید رخ می دهد.

مدیریت اضطراری بار و خاموشی در روزهای آینده دور از انتظار نیست ۲۲ ارد ۱۴۰۰

مدیریت اضطراری بار و خاموشی در روزهای آینده دور از انتظار نیست

ایلام_سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایلام گفت: در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف ، اعمال مدیریت اضطراری بار و خاموشی در روزهای آینده دور از انتظار نیست.