بایگانی‌های خانه دار شدن - راسان خبر
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام؛ با اجرای طرح نهضت ملی مسکن فرصت خانه دار شدن برای تمامی مردم فراهم است ۱۰ بهم ۱۴۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام؛ با اجرای طرح نهضت ملی مسکن فرصت خانه دار شدن برای تمامی مردم فراهم است

ایلام_مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: با اجرای طرح نهضت ملی مسکن فرصت مناسبی برای خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه در استان ایلام فراهم شده است