بایگانی‌های خانواده‌های شاهد و ایثارگر - راسان خبر
۱۲۹ نفر از ایثارگران شرکت گاز ایلام در حال تبدیل وضعیت هستند ۲۶ دی ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام؛

۱۲۹ نفر از ایثارگران شرکت گاز ایلام در حال تبدیل وضعیت هستند

ایلام_مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در مجموع ۱۲۹ نفر از کارکنان این شرکت در قالب بند”و” و بند “د” در حال تبدیل وضعیت هستند.