بایگانی‌های خانواده مددجو بانبرز ایلام - راسان خبر
حمایت کمیته امداد از ۷۴۰ خانواده نیازمند در محله محروم بانبرز ایلام ۲۲ اسف ۱۴۰۱
مدیرکمیته امداد ایلام ؛

حمایت کمیته امداد از ۷۴۰ خانواده نیازمند در محله محروم بانبرز ایلام

ایلام_راسان خبر_مدیرکمیته امداد ایلام گفت: ۷۳۰ خانواده مددجو در محله بانبرز ایلام مورد حمایت کمیته امداد هستند که از این تعداد ۳۱۳ خانوار آنها زنان سرپرست خانوار هستند.