بایگانی‌های خانواده های ایتام - راسان خبر
زکات جمع آوری شده با اولویت خانواده های ایتام و دارای بیمار پرداخت می شود ۳۱ فرو ۱۴۰۲
مدیرکل کمیته امداد ایلام؛

زکات جمع آوری شده با اولویت خانواده های ایتام و دارای بیمار پرداخت می شود

راسان خبر/مدیرکل کمیته امداد امام خمینی«ره» ایلام گفت: زکات جمع آوری شده بلافاصله با اولویت خانواده های ایتام، با فقر شدید و دارای بیمار پرداخت خواهد شد.