بایگانی‌های خانواده های توانمند - راسان خبر
با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس؛ ۲۳۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار شد ۱۴ اسف ۱۴۰۰

با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس؛ ۲۳۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار شد

ایلام_با حضور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس، ۲۳۱ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد ایلام واگذار و از ۲۶٠٠ خانواده توانمند تجلیل شد.