بایگانی‌های خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول - راسان خبر
زمین احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول تامین می شود ۰۴ خرد ۱۴۰۱
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام؛

زمین احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول تامین می شود

ایلام_مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: این اداره تمام تلاش خود را برای تأمین زمین جهت احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول به کار  می بندد.