بایگانی‌های خانواده های زندانی - راسان خبر
مدیرکل خبر داد: ارائه خدمات کمیته امداد به خانواده های نیازمند دارای زندانی در ایلام ۰۱ آذر ۱۴۰۰

مدیرکل خبر داد: ارائه خدمات کمیته امداد به خانواده های نیازمند دارای زندانی در ایلام

ایلام_مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: کمیته امداد در راستای رسالت خود در خدمت به اقشار آسیب پذیر خدمات گوناگونی را به خانواده های نیازمند دارای زندانی ارائه می دهد.