بایگانی‌های سرمايه گذار و توليد فناورانه - راسان خبر
پارک گوگردی در پالایشگاه گاز ایلام ایجاد می شود ۳۱ خرد ۱۴۰۱
شیرخانی؛

پارک گوگردی در پالایشگاه گاز ایلام ایجاد می شود

ایلام_رئیس امور پیمان های شرکت پالایش گاز ایلام گفت: این شرکت به دنبال اخذ مجوز پارک گوگردی بمنظور جذب سرمایه گذار و تولید فناورانه محصولات جدید و خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغالزایی در منطقه و کاهش خام فروشی می باشد.