بایگانی‌های سرمایه های اجتماعی - راسان خبر
نیروی انسانی اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است ۲۱ مهر ۱۴۰۱
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام خبر داد؛

نیروی انسانی اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است

ایلام_مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: نیروی انسانی مهمترین و اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است و نقش زنان متخصص و متعهد به عنوان بخشی از نیروی انسانی آموزش دیده، در توسعه همه جانبه جامعه امری انکارناپذیر است.