بایگانی‌های سرمایه های انسانی - راسان خبر
مدیرعامل آبفا ایلام؛ زنان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند ۰۳ بهم ۱۴۰۰

مدیرعامل آبفا ایلام؛ زنان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند

ایلام_مدیرعامل شرکت آبفا استان ایلام گفت: زنان بهترین پرسنل و سرمایه های انسانی محسوب و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شرکت دارند.