بایگانی‌های سرمایه های ملی - راسان خبر
اراضی ملی و منابع طبیعی سرمایه های ملی محسوب می شوند ۲۵ ارد ۱۴۰۲
مدیرکل منابع طبیعی ایلام؛

اراضی ملی و منابع طبیعی سرمایه های ملی محسوب می شوند

راسان خبر/مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: از لحاظ شرعی و قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی جزو انفال و سرمایه های ملی محسوب می شوند.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خبر داد: رصد آنلاین گسلهای استان ایلام با نصب ۱۲ ایستگاه شتابنگار برخط ۱۴ آذر ۱۴۰۰

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خبر داد: رصد آنلاین گسلهای استان ایلام با نصب ۱۲ ایستگاه شتابنگار برخط

ایلام_مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان ایلام گفت: بر این اساس ۱۱ دستگاه شتاب نگار بر خط (آنلاین) تا پایان آذرماه در شهرهای مهم و لرزه خیز که بر روی گسل‌های اصلی واقع‌شده‌اند، نصب خواهد‌ شود.