بایگانی‌های سرمایه گذاری هوشمند - راسان خبر
حمایت از کتاب و کتابخوانی بزرگترین سرمایه گذاری هوشمند برای جامعه است ۱۹ ارد ۱۴۰۱
مدیرکل کتابخانه های عمومی؛

حمایت از کتاب و کتابخوانی بزرگترین سرمایه گذاری هوشمند برای جامعه است

ایلام_مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: حمایت هدفمند مالی از کتاب و کتابخوانی بزرگترین سرمایه گذاری هوشمند برای آینده جامعه است.