بایگانی‌های سرمایه گذار در حوزه برق - راسان خبر
رفع محرومیت ملکشاهی نیازمند سرمایه گذاری است ۲۹ خرد ۱۴۰۱
استاندار ایلام؛

رفع محرومیت ملکشاهی نیازمند سرمایه گذاری است

ایلام_استاندار ایلام گفت: برای توسعه، رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در منطقه ملکشاهی نیازمند سرمایه گذاری هستیم.