بایگانی‌های سرمایه گذار و مشارکت دولت - راسان خبر
نیروگاه ۶۰ مگاواتی پنل خورشیدی در شهرستان ملکشاهی احداث می‌شود ۱۱ اسف ۱۴۰۰

نیروگاه ۶۰ مگاواتی پنل خورشیدی در شهرستان ملکشاهی احداث می‌شود

ایلام_استاندار ایلام گفت: نیروگاه ۶۰ مگاواتی پنل خورشیدی در شهرستان ملکشاهی با حضور سرمایه گذار و مشارکت دولت در شهرستان ملکشاهی احداث می‌شود.