بایگانی‌های سرویس جدید مخابراتی - راسان خبر
دو سرویس جدید مخابراتی در ایلام راه اندازی شد ۱۸ خرد ۱۴۰۱
مدیرمخابرات منطقه ایلام؛

دو سرویس جدید مخابراتی در ایلام راه اندازی شد

ایلام_مدیرمخابرات منطقه ایلام از راه اندازی دو سرویس جدید مخابراتی در استان خبر داد.