بایگانی‌های سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی ایلام - راسان خبر
۱۰ طرح گردشگری و بوم‌گردی در کمیته فنی ایلام تصویب شد ۲۶ ارد ۱۴۰۱
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی ایلام؛

۱۰ طرح گردشگری و بوم‌گردی در کمیته فنی ایلام تصویب شد

ایلام_سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از موافقت با ۱۰ طرح گردشگری و بوم‌گردی در کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره کل خبر داد.