بایگانی‌های سرپرست اداره کار - راسان خبر
زنان کارگر فعال جامعه کار و تلاش تجلیل شدند ۱۰ ارد ۱۴۰۱
طی آئینی؛

زنان کارگر فعال جامعه کار و تلاش تجلیل شدند

ایلام_ طی آئینی با حضور مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و سرپرست اداره‌ کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، زنان کارگر فعال جامعه کار و تلاش استان تجلیل شدند