بایگانی‌های سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام - راسان خبر
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب شد ۲۱ خرد ۱۴۰۱
انتصاب؛

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب شد

ایلام_طی حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، سعید رشنوادی به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام منصوب شد.