بایگانی‌های سرپرست اداره کل میراث فرهنگی - راسان خبر
حضور فعال صنعتگران ایلام در نمایشگاه صنایع دستی حلبچه عراق ۱۴ ارد ۱۴۰۱
سرپرست اداره کل میراث خبر داد

حضور فعال صنعتگران ایلام در نمایشگاه صنایع دستی حلبچه عراق

ایلام_سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام از برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان در شهر حلبچه عراق در اردیبهشت ماه خبر داد.