بایگانی‌های سرپرست امور آبفای هلیلان - راسان خبر
شهر توحید و روستای کهره هلیلان به یک حلقه چاه آب شرب تجهیز شد ۲۹ مرد ۱۴۰۱
سرپرست امور آبفای هلیلان؛

شهر توحید و روستای کهره هلیلان به یک حلقه چاه آب شرب تجهیز شد

ایلام_سرپرست امور آبفای هلیلان گفت: در راستای جبران کمبود اب شهر توحید و روستای کهره هلیلان به یک حلقه چاه آب شرب تجهیز شد.