بایگانی‌های سرپرست امور مالیاتی استان ایلام - راسان خبر
پرونده شرکت نفت و گاز غرب به استان ایلام منتقل می شود ۲۵ تیر ۱۴۰۱
سرپرست امور مالیاتی استان ایلام؛

پرونده شرکت نفت و گاز غرب به استان ایلام منتقل می شود

ایلام-سرپرست امور مالیاتی استان ایلام گفت: پرونده شرکت نفت و گاز غرب به استان ایلام منتقل می شود.