بایگانی‌های سرپرست دامپزشکی استان ایلام - راسان خبر
آغاز صادرات مرغ ایلام به کشور عراق ۱۲ مرد ۱۴۰۱
سرپرست دامپزشکی استان ایلام خبر داد؛

آغاز صادرات مرغ ایلام به کشور عراق

ایلام_سرپرست دامپزشکی استان ایلام از آغاز صادرات مرغ ایلام به کشور عراق خبر داد.