بایگانی‌های سرپرست دانشگاه علمی کاربردی ایلام - راسان خبر
احمدی، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام شد ۱۲ مرد ۱۴۰۱
طی حکمی؛

احمدی، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام شد

ایلام_طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، احمدی سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام شد.