بایگانی‌های پالایش اطلاعات اسمی سواد - راسان خبر
اطلاعات اسمی سواد توسط آموزش دهندگان سوادآموزی ایلام پالایش می شود ۱۷ خرد ۱۴۰۲
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش ابلام

اطلاعات اسمی سواد توسط آموزش دهندگان سوادآموزی ایلام پالایش می شود

راسان خبر/معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش ابلام گفت: پالایش اطلاعات اسمی سواد در سطح استان توسط آموزش دهندگان سوادآموزی در حال پیگیری و اجراست.