بایگانی‌های پرونده‌های معوق - راسان خبر
پرونده‌های معوق جهت رسیدگی در دستور کار قرار گیرد ۱۸ مرد ۱۴۰۱
رییس کل دادگستری ایلام؛

پرونده‌های معوق جهت رسیدگی در دستور کار قرار گیرد

ایلام_رییس کل دادگستری ایلام گفت: تمامی پرونده‌های معوق جهت رسیدگی در دستور کار قرار گیرد تا جایی که هیچ گونه پرونده معوق و رسوبی نداشته باشیم.