بایگانی‌های پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز - راسان خبر
۱۰۰ میلیارد‌ تومان از قِبل انتقال پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز وارد ایلام شد ۲۸ آبا ۱۴۰۲
استاندار ایلام؛

۱۰۰ میلیارد‌ تومان از قِبل انتقال پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز وارد ایلام شد

راسان خبر/استاندار ایلام گفت: طی شش ماهه‌ی نخست سال‌جاری ۱۰۰ میلیارد‌ تومان از قِبل انتقال پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز وارد استان شد.