بایگانی‌های پرونده ایثارگران - راسان خبر
بررسی ۳۰۰ پرونده حق پرستاری جامعه ایثارگران ایلام در کمیسیون پزشکی ۲۰ آبا ۱۴۰۲
مدیرکل بنیاد شهید ایلام خبر داد؛

بررسی ۳۰۰ پرونده حق پرستاری جامعه ایثارگران ایلام در کمیسیون پزشکی

راسان خبر/مدیرکل بنیاد شهید ایلام گفت: پرونده تعداد ۳۰۰ نفر از ایثارگران در کمیسیون پزشکی حق پرستاری بررسی شد.