بایگانی‌های پرونده ایثارگری - راسان خبر
 ۲۷۵ پرونده ایثارگری در چهارمین کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ایلام بررسی شد ۰۶ بهم ۱۴۰۱
مدیرکل بنیاد ایلام؛

 ۲۷۵ پرونده ایثارگری در چهارمین کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ایلام بررسی شد

ایلام_راسان خبر_مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام از بررسی ۲۷۵ پرونده ایثارگری در چهارمین کمیسیون پزشکی بنیاد شهید استان خبر داد.