بایگانی‌های پرونده تحریر ترکه - راسان خبر
 رئیس شورای حل اختلاف ایلام خبر داد: صلح و سازش یک پرونده به ارزش ۱۹ میلیارد ریال در ایوان ۱۱ شهر ۱۴۰۰

 رئیس شورای حل اختلاف ایلام خبر داد: صلح و سازش یک پرونده به ارزش ۱۹ میلیارد ریال در ایوان

ایلام_معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام از صلح و سازش در یک فقره پرونده تحریر ترکه به ارزش حدود ۱۹ میلیارد ریال در شهرستان ایوان خبر داد.