بایگانی‌های پرونده تخلف کالایی - راسان خبر
۱۰۱ پرونده تخلف کالایی و خدماتی در ایوان تشکیل شد ۲۴ مهر ۱۴۰۱
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ایوان؛

۱۰۱ پرونده تخلف کالایی و خدماتی در ایوان تشکیل شد

ایلام_رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ایوان گفت: طی شش ماه نخست سالجاری تعداد۱۰۱ پرونده تخلف کالایی و خدماتی در این شهرستان تشکیل شده است.