بایگانی‌های پرونده سلامت - راسان خبر
پرونده سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی ایلام الکترونیکی شد ۱۱ مهر ۱۴۰۰

پرونده سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی ایلام الکترونیکی شد

ایلام_مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام از الکترونیکی شدن پرونده سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی در ایلام خبر داد.