بایگانی‌های پرونده قصاص نفس - راسان خبر
۱۱ پرونده قصاص نفس در ایلام به سازش ختم شد ۰۴ تیر ۱۴۰۱
رییس کل دادگستری ایلام؛

۱۱ پرونده قصاص نفس در ایلام به سازش ختم شد

ایلام_رییس کل دادگستری ایلام گفت: سال گذشته ۱۱ پرونده قصاص نفس با رضایت اولیاء دم به صلح و سازش ختم شد.