بایگانی‌های پرونده لاکسون - راسان خبر
برای۱۳ متهم رباخواری در ایلام پرونده تشکیل شد ۰۳ بهم ۱۴۰۲
دادستان ایلام؛

برای۱۳ متهم رباخواری در ایلام پرونده تشکیل شد

راسان خبر/دادستان عمومی و انقلاب مرکز ایلام گفت: تاکنون پرونده برای ۱۳ متهم ربا خوار حرفه‌ای در استان تشکیل و در حال رسیدگی است.