بایگانی‌های پرونده های تخلفات زمین - راسان خبر
کاهش پرونده های تخلفات زمین با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ۲۷ شهر ۱۴۰۲
قمری خبر داد؛

کاهش پرونده های تخلفات زمین با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

راسان خبر/معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرونده های مربوط به تخلفات زمین کاهش می یابد.