بایگانی‌های پرونده های جرایم - راسان خبر
حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است ۰۹ شهر ۱۴۰۱
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام ؛

حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است

ایلام_سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است و با توجه به وضعیت خشکسالی، گرد و غبار و آلودگی صنایع استان، وظیفه محیط زیست را دو چندان نموده است.