بایگانی‌های پرونده های وارده - راسان خبر
۵۷ درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شد ۳۰ مرد ۱۴۰۱
رییس کل دادگستری ایلام ؛

۵۷ درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شد

ایلام_رییس کل دادگستری ایلام گفت: ۵۷ درصد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر شده است.