بایگانی‌های پرونده ی نخبگی - راسان خبر
حمایت کمیته امداد ایلام از  ۳۰۷مددجوی نخبه ایلامی ۲۴ خرد ۱۴۰۲
مدیرکل خبر داد؛

حمایت کمیته امداد ایلام از ۳۰۷مددجوی نخبه ایلامی

راسان خبر/مدیرکل کمیته امداد ایلام با بیان اینکه ۶۵ هزار نفر در استان مورد حمایت کمیته امداد هستند گفت: از این تعداد ۳۰۷ مددجوی نخبه که دارای شاخص ها و پرونده ی نخبگی هستند.