بایگانی‌های پروژه آب سانی - راسان خبر
عملیات توسعه شبکه و آبرسانی به مجتمع پتروشیمی بلوار شهید خرمرودی شهر ایلام انجام شد ۰۹ دی ۱۴۰۰

عملیات توسعه شبکه و آبرسانی به مجتمع پتروشیمی بلوار شهید خرمرودی شهر ایلام انجام شد

ایلام_مدیر امور آب شهرستان از توسعه شبکه و آبرسانی به مجتمع پتروشیمی بلوار شهید خرمرودی شهر ایلام خبر داد.