بایگانی‌های پروژه اصلاح شبکه برق - راسان خبر
تکمیل پروژه اصلاح شبکه برق و احداث روشنایی معابر روستای علی آباد سفلی سیروان ۲۷ آذر ۱۴۰۲
مدیر توزیع برق سیروان خبر داد؛

تکمیل پروژه اصلاح شبکه برق و احداث روشنایی معابر روستای علی آباد سفلی سیروان

راسان خبر/مدیر توزیع برق سیروان از تکمیل پروژه اصلاح شبکه برق و احداث روشنایی معابر روستای علی آباد سفلی با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال خبر داد.