بایگانی‌های پروژه برج هنر - راسان خبر
تقویت زیر ساخت های فرهنگی و هنری در ایلام مهم و ضروری است ۲۴ فرو ۱۴۰۱
رییس حوزه هنری؛

تقویت زیر ساخت های فرهنگی و هنری در ایلام مهم و ضروری است

ایلام_رییس حوزه هنری ایلام گفت: تقویت زیرساخت های فرهنگی در ایلام که یکی از مطالبات مهم جامعه هنری می باشد امری مهم و ضروری است.